Hjälp oss träna vår robot

1

For a post in English about the Zero Hate initiative, read rather Zero Hate. This post is intended mainly for a Swedish general audience.
Jag har tidigare skrivit om Zero Hate här.
Programmet Zero Hate är fritt att använda här här.

Zero Hate initiativet har fått ordentlig spridning tack vare screencasten, Computer Swedens artikel och alla vänner på Twitter och Facebook.

Jag har fått mycket positiva kommentarer, för att inte säga översvallande, och det gör mig mycket glad och jag blir mer och mer övertygad vi kan få det här att göra stor skillnad.

Jag har också fått många erbjudanden om hjälp. Projektet är open source och vem som helst kan dela och bidra med kod.

Framförallt har Måns Magnusson, @MansMeg, joinat mig för att bygga en statisktisk algoritm för att avgöra vilka kommentarer som ska flaggas för moderering. Det är alltså en robot med hjälp av en statistisk modell svarar på frågan, hur hotfull eller kränkande är denna kommentaren, och svara med en siffra mellan 0 och 1000.

Roboten behöver tränas. Det behövs ett tusental verkliga kommentarer som du fått eller skrivit, på väggposter på Facebook, tidningsforum eller liknande. Detta behandlas sedan av robothjärnan för att den ska lära sig avgöra vad som är ok och vad som är hot eller kränkande.

Hjälp oss samla in kommentarer till robothjärnan!

zerohate.simpletask.se/help.html finns ett enkelt formulär där du kan bidra med kommentarer.

Sprid ordet!

Även vanliga, neutrala och snälla kommentarer behövs för att roboten ska kunna känna igen skilladen. Därför kan även du delta som inte inte utsatts för näthat.

Ju fler kommentarer vi får in desto bättre fungerar algoritmen.

Integritet

Dina data behandlas anonymt och vi lovar att endast använda kommentarerna inom projektets ramar. Vi har bakgrund inom medicinsk forskning och vi vet vad personuppgiftslagen och forskningsetik innebär.

Men! Som de forskare vi är ser vi potentialen med en sån här datainsamling. Många forskare kommer vara intresserad av att få tillgång till denna data i en eller annan form till all möjlig slags forskning, till gagn mot näthatet.

Vill du så kan du ange din epost adress. Då kommer vi fråga dig om samtycke om det blir aktuellt att använda data i ett nytt projekt.

Eller så kan du ge samtycke redan nu för att data ska hållas tillgängliga för all forskningsverksamhet. Det är nätkärlek, det!

Hjälp oss göra nätet mer demokratiskt och fritt! Sprid ordet!